9
9
Theo loại văn bản: Chỉ thị Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 9  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

16/CT-TTG14/06/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

15/CT-TTG31/05/2021Chính phủ, Bộ, ngànhChỉ thị về việc tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021

15/CT-TTG31/05/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về việc tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021

13/CT-TTG23/05/2021Văn phòng Chính phủChỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

12/CT-TTG12/05/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông

10/CT-TTG31/03/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới

09/CT-TTG31/03/2021Thủ tướng Chính phủChỉ thị về nâng cao hiệu công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025

8/CT-TTG26/03/2021Văn phòng Chính phủChỉ thị đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

3/CT-UBND16/03/2021UBND tỉnhChỉ thị về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021