22
22
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 22  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu1167/QĐ-BTC11/06/2021Bộ Tài chínhV/v điều chuyển tài sản thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam UN-REDD- giai đoạn 2” kết thúc

1668a/BQP05/06/2021Bộ Quốc phòngQuyết định ban hành kế hoạch tổng kết thi hành pháp luật bề phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021


36/2021/TT-BTC26/05/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ

788/QĐ-UBND25/05/2021UBND tỉnhQuyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt cho các hộ dân phải di chuyển ra khỏi vùng sạt lở bản Huổi Ban, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.


33/2021/TT-BTC17/05/2021Bộ Tài chínhThông tư quy định phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật31/2021/TT-BTC17/05/2021Bộ Tài chínhQuy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế


30/2021/TT-BTC14/05/2021Bộ Tài chínhKéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

676/QĐ-UBND10/05/2021UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường nội thị trục 27m và Khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GĐI, huyện Mường Ảng

601/QĐ-UBND26/04/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nậm Pồ

575/QĐ-UBND19/04/2021UBND tỉnhvề chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

27/TT-BTC19/04/2021Bộ Tài chínhSửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ chuyển nhượng xe ô tô xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

954/UBND-KGVX07/04/2021UBND tỉnhhoàn thiện một số nội dung theo ý kiến của Bộ Tài chính về đề xuất Dự án thiết bị y tế sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên764/QĐ-BTC05/04/2021Bộ Tài chínhVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1318/BGDĐT-QLCL05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoHướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021


827/UBND-KTN29/03/2021UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025


1877/VPCP-NN22/03/2021Văn phòng Chính phủBáo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

739/UBND-KTN19/03/2021UBND tỉnhV/v triển khai Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

21/2021/TT-BTC19/03/2021Bộ Tài chínhBãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

19/2021/TT-BTC18/03/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế


11/2021/TT-BTC05/02/2021Bộ Tài chínhThông tư bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

41/QĐ-UBND13/01/2021UBND tỉnhQuyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08/2020/TT-BKHCN24/12/2020Bộ Khoa học và Công nghệThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.