0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
764/QĐ-BTC05/04/2021Bộ Tài chínhVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính- TempAttVBDI_76414042021163957.PDF
- TempAttQĐ CÔNG BỐ TTHC ND 18.doc
- TempAttPHỤ LỤC TTHHC - ND 18 01.4.2021.doc
1318/BGDĐT-QLCL05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoHướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021- 1318_BGDDT_QLCL.PDF
827/UBND-KTN29/03/2021UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025- 827_signed_signed.PDF
- NQ-BAO-VE-VA-PHAT-TRIEN-RUNG-PHat-hanh(24.03.2021_11h00p23)_signed.pdf
1877/VPCP-NN22/03/2021Văn phòng Chính phủBáo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn- 1877_VPCP-NN_22032021_2-signed.pdf
- 1877_VPCP-NN_22032021_1.docx
21/2021/TT-BTC19/03/2021Bộ Tài chínhBãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan- VBDI_2123032021105622.PDF
19/2021/TT-BTC18/03/2021Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế- VBDI_1908042021153253.PDF
11/2021/TT-BTC05/02/2021Bộ Tài chínhThông tư bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính- VBDI_1109022021150640.PDF
- Dự thảo TT 2.docx
41/QĐ-UBND13/01/2021UBND tỉnhQuyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 41_signed_signed_signed.PDF
08/2020/TT-BKHCN24/12/2020Bộ Khoa học và Công nghệThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.- D64E899391915381FD0FB45031FB93EA_signed.pdf