0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
480/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo- 480_signed_signed.PDF
481/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Lò Xuân Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- 481_signed_signed.PDF
482/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh- 482_signed_signed.PDF
483/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ- 483_signed_signed.PDF
484/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho bà Chu Thùy Liên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- 484_signed_signed.PDF
485/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải- 485_signed_signed.PDF
486/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Trần Bá Uẩn, Quyền Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên- 486_signed_signed.PDF
487/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Hữu Năm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ- 487_signed_signed.PDF
488/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ- 488_signed_signed.PDF
489/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh- 489_signed_signed.PDF
490/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Lường Văn Xuyên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh- 490_signed_signed.PDF
491/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhÔng Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - 491_signed_signed.PDF
492/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Phạm Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ- 492_signed_signed.PDF
493/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lê Hồng Nam, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh- 493_signed_signed.PDF
494/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông- 494_signed_signed.PDF
495/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Giám đốc Ban quan lý dự án các công trình giao thông tỉnh- 495_signed_signed.PDF
496/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lò Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên- 496_signed_signed.PDF
497/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lò Văn Bỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên- 497_signed_signed.PDF
498/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh- 498_signed_signed.PDF
499/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính- 499_signed_signed.PDF
500/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Bùi Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- 500_signed_signed.PDF
501/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải- 501_signed_signed.PDF
502/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nhâm Văn Hòa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh- 502_signed_signed.PDF
503/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- 503_signed_signed.PDF
504/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- 504_signed_signed.PDF
505/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh- 505_signed_signed.PDF
506/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Vàng A Hờ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- 506_signed_signed.PDF
507/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhCử ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tham gia lớp bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.- 507_signed_signed.PDF
508/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhCử ông Nguyễn Văn Đoạt, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tham gia lớp bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.- 508_signed_signed.PDF
509/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé- 509_signed_signed.PDF